NEWS EVENTS PUBLICATIONS ACTIVITIES BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL ENVIRONMENT MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ FOILSEACHÁIN GNÍOMHAÍOCHTAÍ SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA IMSHAOL CEOL NAISC

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.Belfast
Béal Feirste
weekly
seachtainiúilDublin
Baile Átha Cliath
monthly
míosúil

Archive
Cartlann


The Irish Spark podcast

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward


An Introduction to the Communist Party of Ireland (2nd edition) (PDF)

Solidnet—the inter­national
solidarity network

                        RSS

 From the October issue:
The state and the unions

Covid-19 did not cause the lack of workers’ rights in Ireland, but it most certainly exposed them. The dispute at Debenham’s reveals the lack of workers’ rights, and the lack of actual experience among workers of disputes, struggle, organising and tactics as a result of the decline in union membership and union activity over the last thirty years, especially since the introduction of the Industrial Relations Act (1990) . . . Continue | Ar aghaidhLatest videos Físeáin is deireanaí
     News Nuacht

Solidarity with the people of Bolivia
The CPI reaffirms its solidarity with the people of Bolivia and congratu­­lates them on the election victory of the Move­ment for Socialism, headed by Evo Morales.

Dlúthpháirtíocht le muintir Bolivia
Athdhearbhaíonn an CPI a dhlúth­pháirtíocht le muintir Bolivia agus déanann comh­ghairdeas leo as bua toghchánaíochta na Gluaiseachta ar son an tSóisialachais, faoi cheannaireacht Evo Morales.


Dublin activists are out!
Since early August (weather and quaran­tine permit­ting) members of the Dublin Branch of the CPI have been operat­ing book­stalls in the city for the sale of party publi­cations and giving out infor­mation about the party.Tá gníomhaithe Bhaile Átha Cliath amuigh!
Ó thús mhí Lúnasa (ag brath ar an aimsir agus ar an gcoraintín) bíonn baill de Chraobh Bhaile Átha Cliath den CPI i mbun stallaí leabhar sa chathair le foilseacháin de chuid an pháirtí a dhíol agus eolas faoi a scaipeadh.


. . . and supporting the Debenham’s workers
Debenham’s workers have been blockad­ing branches for almost 150 days to stop KPMG’s hired goons making off with the stock. The CPI stands in solidarity with these workers.

. . . agus ag tabhairt tacaíocht d’oibrithe Debenham
Tá siopaí á gcur faoi imshuí ag oibrithe de chuid Debenham le beagnach 150 lá anuas chun stop a chur le maistíní hireálta imeacht leis an stoc. Seasann an CPI i ndlúth­pháirtíocht leis na hoibrithe seo.

Solidarity with Cuban women
The National Women’s Com­mittee of the CPI, on behalf of the women members of the Com­mun­ist Party of Ireland and the Connolly Youth Move­ment, has written to the Commun­ist Party of Cuba and the Feder­ation of Cuban Women to express their solidarity with their sisters and comrades on the anni­versary of the 26 July Movement.

Dlúthpháirtíocht le mná Chúba
Tá Coiste Náisiúnta Ban an CPI, ar son bhaill ban Pháirtí Cumannach na hÉireann agus Ógra Uí Chonaíle, tar éis scríobh chuig Páirtí Cumannach Chúba agus Cónaidhm Ban Chúba chun a ndlúth­pháirtíocht lena ndeirfiúracha agus a gcomrádaithe a chur in iúl cothrom bhunú Ghluaiseacht 26 Iúil.


Solidarity with Nicaragua
On behalf of the CPI, the general secretary, Eugene McCartan, made a state­ment of solidarity on the occasion of the 41st anniversary of the Sandinista Revolution.Dlúthpháirtíocht le Nicaragua
D’fhógair an t‑ardrunaí, Eugene McCartan, ar son an CPI, ráiteas dlúth­pháirtíochta mar chomóradh 41 bliain na Réabhlóide Sandinista.
Latest publications Foilseacháin is deireanaíBreak the Connection with Imperialism: Documents of the 25th National Congress of the Communist Party of Ireland · €5 (£4.50)

Lynda Walker, Living in an Armed Patri­archy: Public Protest, Domestic Acqui­escence · €6 (£5)

Dónal Donnelly, The Legacy of Peadar O’Donnell · €6 (£5)

Capitalism Cannot Solve Its Many Crises: James Connolly Memorial Lec­ture and Connolly Com­memor­ation, 2020 · Free down­load of PDF | Íoslódáil den PDF saor in aisce

Eoghan O’Neill and Eoin McDermott, A Marxist Critique of “Modern Monetary Theory” · €3.00 (£2.50)

From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96.
Ó Connolly Books, Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96.

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

  I would like to join   I would like more information

Glac páirt sa troid ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

  Ba mhaith liom clárú   Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
       
Déan teagmháil linn
       


NEWS EVENTS PUBLICATIONS ACTIVITIES BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL ENVIRONMENT MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ FOILSEACHÁIN GNÍOMHAÍOCHTAÍ SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA IMSHAOL CEOL NAISC