NEWS EVENTS PUBLICATIONS ACTIVITIES BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL ENVIRONMENT MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ FOILSEACHÁIN GNÍOMHAÍOCHTAÍ SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA IMSHAOL CEOL NAISC

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach chun deireadh a chur leis an gcóras caipitlíoch agus le tógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe le cách.


 From the March issue:
Nursing-home deaths: Who is responsible?

As was reported in Socialist Voice in September 2020, the apparently systematic transfer of acute hospital patients to nursing homes, and the ensuing outbreaks and deaths, constitute a scandal of drastic proportions for the Irish state. The facts surrounding this tragic situation require analysis, while official reports have been criticised for taking a conservative and uncritical approach to the role of the state and governmental decisions in creating or exacerbating it . . . Continue | Ar aghaidh
An Introduction to the Communist Party of Ireland (2nd edition) (PDF)


The Irish Spark podcast

Solidnet—the international
solidarity network

                        RSSNews Nuacht

Greetings to Cuba
The CPI has sent a message of solidarity to Cuba on the occasion of its 8th Congress.

Beannacht chuig Cúba
Tá an CPI tar éis teachtaireacht dlúthpháirtíochta a chur chuig Cúba .


Political statement
The National Executive Committee of the CPI issued its regular political statement on 10 April.

Ráiteas polaitiúl
D’eisigh Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI a ráiteas polaitiúl rialta ar 10 Aibreán.


Not one more woman
The National Women’s Com­mit­tee of the CPI has issued a state­ment condemn­ing the brutality of the police in London in their handling of a soli­darity demons­tration for Sarah Everard, a woman apparently murdered by a member of the police force on 3 March.

Gan bean amháin eile
Tá Coiste Náisiúnta Ban an CPI tar éis ráiteas a eisiúint a cháineann brúidiúlacht na bpóilíní i Londain sa chaoi a láimhseáil siad léirsiú dlúth­pháirtíochta ar son Sarah Everard, bean a raibh ball de na póilíní ciontach as a dún­mharaithe, is cosúil, ar 3 Márta.


A bitter legacy can only produce bitter fruit
The scenes in Dublin city centre yesterday [Saturday 27 February] should come as no surprise to anyone, the CPI has said in a statement, but the answer does not lie in the politics of reaction, or with those who peddle hate and division.

Ní chruthaíonn oidhreacht nimhneach ach toradh nimhneach
Ní ábhar iontais do dhuine ar bith é a raibh le feiceáil i lár Bhaile Átha Cliath inné [Satharn 27 Feabhra], a deir an CPI i ráiteas, ach níl an freagra le fáil i bpolaitíocht an fhrith­ghníomhaithe, ná uathu siúd a scaipeann an ghráin agus deighilt.Solidarity with Cuba
The first issue of CSFI Newsletter has been published by the Cuba Soldarity Forum (Ireland).Dlúthpháirtíocht le Cuba
Tá Fóram na hÉireann um Dhlúthpháirtíocht le Cuba tar éis an chéad eagrá​n de CSFI Newsletter a fhoilsiú.


Events Imeachtaí

          
 Monnday 26 April, 8 p.m.    Luan 26 Aibreán, 8 i.n.
Is neutrality possible within the European Union?
Speakers: Clare Daly (member of the EU Parliament), Arthur West (former chairperson, Scottish CND)

To join this Zoom meeting, contact connollyassocscotland@gmail.comCainteoirí: Clare Daly (ball de Pharlaimint an Aontais Eorpaigh), Arthur West (iar-chathaoirleach, CND na hAlban)

▶Chun páirt a ghlacadh sa chruinniú Zoom seo, déan teagmháil le connollyassocscotland@gmail.com

    


          
 from Monday 3 May ón Luan 3 Bealtaine
 James Connolly Festival, 2021Féile Shéamais Uí Chonaíle, 2021

          
 Dublin Baile Átha Cliath
 Sunday 9 May, 2:30 p.m. Domhnach 9 Bealtaine, 2:30 i.n.
James Connolly Commemoration, 2021
Speakers: Ciara Ní Mhaoilfhinn, Jimmy Doran

▶Arbour Hill Cemetery

Comóradh Shéamais Uí Chonaíle, 2021
Cainteoirí: Ciara Ní Mhaoilfhinn, Jimmy Doran

▶Reilig Chnoc na Plásóige


Latest publications Foilseacháin is deireanaíBreak the Connection with Imperialism: Documents of the 25th National Congress of the Communist Party of Ireland · €5 (£4.50)

Lynda Walker, Living in an Armed Patri­archy: Public Protest, Domestic Acqui­escence · €6 (£5)

Dónal Donnelly, The Legacy of Peadar O’Donnell · €6 (£5)

Capitalism Cannot Solve Its Many Crises: James Connolly Memorial Lec­ture and Connolly Com­memor­ation, 2020 · Free down­load of PDF | Íoslódáil den PDF saor in aisce

Eoghan O’Neill and Eoin McDermott, A Marxist Critique of “Modern Monetary Theory” · €3.00 (£2.50)

From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96.
Ó Connolly Books, Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96.

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

  I would like to join   I would like more information

Glac páirt sa troid ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

  Ba mhaith liom clárú   Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
       
Déan teagmháil linn
       


NEWS EVENTS PUBLICATIONS ACTIVITIES BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL ENVIRONMENT MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ FOILSEACHÁIN GNÍOMHAÍOCHTAÍ SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA IMSHAOL CEOL NAISC