Baile  >  Imshaol

An t-imshaol


Cáipéisí de chuid an CPI
• Géarchéim an imshaoil: Sliocht as rún polaitiúil 25ú Comhdháil Náisiúnta an CPI, Samhain 2017
• Capitalism and the climate: Caint a thug Seán Edwards do chruinniú de chuid an CPI, Baile Átha Cliath, 24 Deireadh Fómhair 2019


As Monthly Review
• John Bellamy Foster, “Late Soviet Ecology and the Planetary Crisis” (Monthly Review, Iúil 2015)
• John Bellamy Foster, Hannah Holleman, Brett Clark, Imperialism in the Anthropocene (Monthly Review, Iúil 2019)

Naisc
• Climate and Capitalism

Baile  >  Imshaol