Cáipéisí

2018

Léacht Chuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle, 2018
■ An Dr Stephen Nolan, “The Continued Relevance of Karl Marx,” 12 Bealtaine 2018.

Tomás Mac Síomóin: Luacháil
■ Alt le Jenny Farrell faoi dhuine de na filí agus scríbhneoirí is tábhachtaí in Éirinn.

2017

Domhnach Uí Chonaíle, 2017
■ Jimmy Doran, cathaoirleach Cheantar Bhaile Átha Cliath, CPI, a thug an óráid ag cuimhneachán bliantúil an pháirtí i gCnoc na Plásóige, Baile Átha Cliath.

Brexit: A CPI view
■ Óráid ó Eugene McCartan ag cruinniú poiblí faoi Brexit, 20 Márta 2017.

Agallamh le Thomas Metscher
■ Agallamh le Thomas Metscher, fealsamh Marxach, Feabhra 2017.

2016

The Consistency of Connolly‘s Marxism
■ Thug an Dr Priscilla Metschere Léacht Cuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle, 2016, ar an téama The Consistency of Connolly‘s Marxism, His Participation in the Easter Rising, and His Continued Relevance.

2014

Ullmhaíonn an Grúpa Oibre um Chruinnithe Idirnáisiúnta na bPáirtithe Cumannacha agus Oibrithe don chéad chruinniú eile
■ Bhí cruinniú ag an nGrúpa Oibre um Chruinnithe Idirnáisiúnta na bPáirtithe Cumannacha agus Oibrithe i mBeirut ar an 22ú lá de mhí Feabhra 2014, a thionóil Páirtí Cumannach na Liobáine agus ar fhreastail fiche ionadaí ar son cúig thír déag as mór-roinnte éagsúla air.

2013

Alt i gcomhair El Machete
■ Alt i gcomhair El Machete (iris theoiriciúil agus pholaitiúil Pháirtí Cumannach Mexico) le Aleka Papariga, ardrúnaí Pháirtí Cumannach na Gréige.

Nochtadh leac chuimhneacháin Ben Murray in Achadh na Cloiche, Co. Thír Eoghain, 9 Márta 2013
■ Óráid Eugene McCartan, ardrúnaí an CPI.

2ú Cruinniú Ceardchumannach Pan-Afracach de Chleahmnaithe agus Chairde an WFTU
■ Óráid George Mavrikos, ardrúnaí Chónaidhm Cheardchumainn an Domhain, 4–6 Feabhra 2013.

2012

A class approach to the defence of national democracy and sovereignty
■ Óráid Eugene McCartan, ardrúnaí an CPI, don 14ú Cruinniú Idirnáisiúnta de Pháirtithe Cumannacha agus Oibrithe, Beirut, 23–25 Samhain 2012.

Litir oscailte chuig Orhan Pamuk
■ Litir oscailte chuig Orhan Pamuk, scríbhneoir agus buaiteor Dhuais Nobel, ó Pháirtí Cumannach na Tuirce.

The general strike of 14 November 2012: A great general strike, a powerful day of struggle
■ Ráiteas Jerónimo de Sousa, ardrúnaí Pháirtí Cumannach na Portaingéile.

Venezuela: A strategic defeat was delivered to imperialism
■ Anailís de thoradh an toghcháin le Páirtí Cumannach Venezuela, 11 Deireadh Fómhair 2012.

Our Leningrad
■ Alt le André Vltchek, úrscéalaí, scannánóir, agus iriseoir iniúchach, arna atáirgeadh le cead ó Counterpunch.

Scéal fáinne
■ Tharla eachtra bheag ach corraitheach ag gnáthchruinniú bliantúil Kämpfer und Freunde der Spanischen Republik [Trodaithe agus Cairde Phoblacht na Spáinne], 1936–1939.

An economy for the common good
■ Léiriú le Eugene McCartan, ardrúnaí Pháirtí Cumannach na hÉireann, ag 24ú Scoil Deireadh Seachtaine Desmond Greaves, Baile Átha Cliath, 16 Meán Fómhair 2012.

Political statement
■ Political statement of the CPI, 1 September 2012.

Repudiate the debt, instead of cutting services for the sick and the poor
■ Statement by the CPI, 29 August 2012.

Murdered communists identified
■ Alt le Hermann Glaser-Baur faoi roinnt de na cumannaithe a dhúnmharaigh réimeas faisisteach Pinochet.

Marching to war
■ Alt le Jamshid Ahmadi as Morning Star, 2 Lúnasa 2012.

Comóradh na mBriogáidithe Idirnáisiúnta i Hamburg
■ Tuairisc (PDF) Ernest Walker, Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta, CPI, ar an Dara Imeacht Cuain Frithfhaisisteach, Hamburg, 18–20 Bealtaine 2012.

The immediate tasks of communists and the struggle for socialism
■ Óráid Sheáin Edwards, Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta, CPI, ag an seimineár idirnáisiúnta a d’eagraigh Páirtí Oibrithe na Beilge sa Bhruiséil, 19 Bealtaine 2012.

The crisis of capitalism and the revolutionary perspective in Hungary
■ Alt leis an Dr Thürmer Gyula, uachtarán, Páirtí Cumannach Oibrithe na hUngáire.

Culture and Class: cruinniú poiblí a d’eagraigh an CPI
■ Caint a thug Barry Healy ag an gcruinniú poiblí a d’eagraigh an CPI, Baile Átha Cliath, 28 Aibreán 2012.

2011

A “Euro-Germanic” chauvinism
■ Alt le Rui Paz as Avante! (Liospóin), 2 Nollaig 2011.

13ú Cruinniú Idirnáisiúnta de Pháirtithe Cumannacha agus Oibrithe
■ 13ú Cruinniú Idirnáisiúnta de Pháirtithe Cumannacha agus Oibrithe, an Aithin, mí na Nollag 2011: óráid Eugene McCartan, ardrúnaí, CPI.

13ú Cruinniú Idirnáisiúnta de Pháirtithe Cumannacha agus Oibrithe
■ 13ú Cruinniú Idirnáisiúnta de Pháirtithe Cumannacha agus Oibrithe, an Aithin, mí na Nollag 2011: ráiteas deireanach.

13ú Cruinniú Idirnáisiúnta de Pháirtithe Cumannacha agus Oibrithe
■ 13ú Cruinniú Idirnáisiúnta de Pháirtithe Cumannacha agus Oibrithe, an Aithin, mí na Nollag 2011: tuairisc.

Another world is possible
■ Tuairisc ó Bherlin le Lynda Walker, Meán Fómhair 2011, tráth cúig bliana agus seachtó ó bhunú na mBriogáidí Idirnáisiúnta.

Féile Avante, 2011
■ Óráid Sheáin Edwards, Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta, CPI, ag Féile Avante, Liospóin, 3 Meán Fómhair 2011.

Léacht Chuimhneacháin Madge Davison, 2011
■ Léacht Chuimhneacháin Madge Davison, 2011, “A woman for all seasons,” le hAvila Kilmurray, Béal Feirste, 30 Iúil 2011.

Ráiteas bunaidh Pháirtí Cumannach Swaziland
■ Mórchéim chun tosaigh i stair Swaziland is ea bunú Pháirtí Cumannach Swaziland.

Social and political processes in Europe and the response of the communists
■ Óráid Eugene McCartan, ardrúnaí Pháirtí Cumannach na hÉireann, ag cruinniú pháirtithe cumannacha na hEorpa ar an téama “Social and political processes in Europe and the response of the communists,” an Bhruséil, 11 Aibreán 2011.

Beware of the risen people!
■ Ráiteas de chuid Pháirtí Cumannach na hÉireann, 1 Feabhra 2011.

He who pays the piper calls the tune
■ Ráiteas de chuid Pháirtí Cumannach na hÉireann, 24 Eanáir 2011.

Twenty years after the Gulf War
■ The importance of the struggle for peace, against imperialist exploitation and oppression: statement by thirty-two communist and workers’ parties, Eanáir 2011.

2010

Agallamh le Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek
■ Agallamh ag ardrúnaí an CPI, Eugene McCartan, le Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek, nuachtán laethúil (Luxembourg), Nollaig 2010.

Agallamh le Voz do Operário
■ Agallamh ag ardrúnaí an CPI, Eugene McCartan, le Voz do Operário, foilseachán Portaingéalach, Nollaig 2010.

Ní éireoidh leis an bhfrithchumannachas san Eoraip!
■ Comh-ráiteas pháirtithe cumannacha agus oibrithe na hEorpa, 28 Nollaig 2010.

12ú Cruinniú Idirnáisiúnta de Pháirtithe Cumannacha agus Oibrithe
■ Óráid Sheáin Edwards, Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta, CPI, don 12ú Cruinniú Idirnáisiúnta de Pháirtithe Cumannacha agus Oibrithe, Tshwane, 5 Nollaig 2010.

Tuairisc ghearr ar 21ú Comhdháil AKEL
■ Tuairisc le Lynda Walker, cathaoirleach náisiúnta, CPI, 25–27 Samhain 2010.

National democracy: Tasks and issues for the 21st Century
■ Caint Kevin McCory, Coiste Náisiúnta, Gluaiseacht an Phobail, d’Fhéile an Phobail, Béal Feirste, 5 Lúnasa 2010.

An Bille um Thionóil, Pharáidí agus Agóidí Poiblí
■ Aighneas ar an mBille um Thionóil, Pharáidí agus Agóidí Poiblí, 12 Iúil 2010.

Domhnach Uí Chonaíle
■ Óráid Dheirdre Uí Bhrógáin, Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta, CPI, cois uaigh Shéamais Uí Chonaíle, Baile Átha Cliath, 16 Bealtaine 2010.

Léacht Cuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle, 2010
■ Thug Andrew Murray, cathaoirleach náisiúnta an Stop the War Coalition (an Bhreatain), Léacht Cuimhneacháin Shéamais Uí Chonaíle, 2010, ar an téama “21st-Century Anti-Imperialism.”

Seimineár Páirtithe Cumannacha agus Oibrithe ar Pháirt na gCumannaithe sa Streachailt ar son Chothroime agus Fhuascailt na mBan
■ Páipéar a chuir Lynda Walker, cathaoirleach náisiúnta, CPI, i láthair Sheimineár na bPáirtithe Cumannacha agus Oibrithe ar Pháirt na gCumannaithe sa Streachailt ar son Chothroime agus Fhuascailt na mBan, an Bhruiséil, 26 Márta 2010.

2009

Cruinniú poiblí ar an gcáinaisnéis
■ Óráid Eugene McCartan, ardrúnaí an CPI, ag cruinniú poiblí ar an gcáinaisnéis frithphobail, 10 Nollaig 2009.

Ómós do na Briogáidithe
■ Tuairisc Lynda Walker ar na hócáidí comórtha in ómós do Bob Doyle agus Jack Jones, Briogáidithe Idirnáisiúnta, i mBéal Feirste agus i nDore, 5–6 Nollaig 2009.

Agallamh le Páirtí Cumannach na Tuirce
■ Bhí agallamh ag ardrúnaí an CPI, Eugene McCartan, le tairseach nuachta Pháirtí Cumannach na Tuirce agus le Cumhuriyet, nuachtán laethúil, ar an reifreann ar Chonradh Liospóin.

Women and the European Union
■ Páipéar a chuir Deirdre Uí Bhrógáin, Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta, CPI, i láthair Scoil Samhraidh Desmond Greaves, Baile Átha Cliath, 14 Meán Fómhair 2009.

Agallamh le hAli Khavari
■ Agallamh a thug Ali Khavari, príomhrúnaí Pháirtí Tudeh [Phobal] na hIaráine, do Junge Welt (Berlin).

Domhnach Uí Chonaíle, 2009
■ Thug Mícheál Mac Aonghusa, Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI, an óráid ag cuimhneachán bliantúil an pháirtí cois uaigh Shéamais Uí Chonaíle i gCnoc na Plásóige, Baile Átha Cliath.

NATO: Sixty Years of Imperialist Crimes (2009)
■ Leabhrán a d’fhoilsigh Cónaidhm Dhomhanda na hÓige Daonlathaí ar stair shuarach NATO.

Agallamh le Páirtí Oibrithe na Beilge
■ Bhí agallamh ag ardrúnaí an CPI, Eugene McCartan, le Solidaire, nuachtán seachtainiúil Pháirtí Oibrithe na Beilge, ar ghéarchéim an chaipitleachais agus a tionchar ar Éirinn.

Machnamh ar an ngéarchéim dhomhanda eacnamaíoch agus ar an tionchar is dócha a bheidh aici ar an Afraic Theas
■ Tá anailís shuntasach de ghéarchéim an chaipitleachais sa sliocht seo as tuairisc a thug Blade Nzimande and Jeremy Cronin do Choiste Láir Pháirtí Cumannach na hAfraice Theas.

2008

Feachtas nua toghchánaíochta seolta ag Hadash agus ag Páirtí Cumannach Iosrael
■ Tá a bhfeachtas nua toghchánaíochta seolta ag an bhFronta Daonlathach ar son na Síochána agus an Chomhionannais (Hadash) agus Páirtí Cumannach Iosrael i gcomhair an olltoghcháin atá ag teacht, ina gcuirfidh siad an bhéim ar an troid in aghaidh an fhaisisteachais agus an chiníochais.

Tuairisc ó Mheiriceá Laidineach
■ I rith a thurais i Meiriceá Laidinigh, chuir Seán Edwards, Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta, CPI, tuairiscí chugainn ó Paraguay, ó Bolivia, agus ó Venezuela.

10ú Cruinniú Idirnáisiúnta de Pháirtithe Cumannacha agus Oibrithe
■ Tionóladh an 10ú Cruinniú Idirnáisiúnta de Pháirtithe Cumannacha agus Oibrithe i São Paulo ar 21–23 Samhain, an chéad uair riamh a tionóladh imeacht dá leithéid i Meiriceá Laidineach. Ghlac cúig pháirtí agus seasca páirt ann, as cúig thír éagsúla is caoga. Rinneadh achoimre d’obair an chruinnithe i ráiteas a d’eisigh Páirtí Cumannach na Brasaíle. D’eisigh an cruinniú freisin Forógra São Paulo—“Is é an sóisialachas an rogha!”—agus Rún Dlúthpháirtíochta le Pobail Mheiriceá Laidinigh agus na Cairibe.

Ómós do La Pasionaria
■ Óráid Lynda Walker, cathaoirleach náisiúnta, CPI, ar nochtadh leacht cuimhneacháin do na Briogáidí Idirnáisiúnta, Béal Feirste, 9 Samhain 2008.

Inherent inequality and instability
■  Óráid Eugene McCartan, ardrúnaí an CPI, ag an Ollscoil Chumannach, Londain, 19 Deireadh Fómhair 2008.

A good first step
■ Alt le Jerónimo Carrera (uachtarán Pháirtí Cumannach Venezuela) ar an gcruinniú deireanach d’Aontas Thíortha Mheiriceá Laidinigh (UNASUR).

Tá eite dheis na Bolaive ag dul i muinín gníomhartha neamhdhleathacha
■ Alt le Ronaldo Carmona ar an mbagairt do rialtas daonlathach Evo Morales ó fhórsaí na heite deise.

1964

Britain’s minority languages
■ Tim Enright, “Britain’s minority languages,” Marxism Today, Lúnasa 1964.

Baile  >  Cáipéisí