Baile  >   Gníomhaíochtaí

Gníomhaíochtaí


Glacann baill den Pháirtí Cumannach páirt ghníomhach i ngach cineál eagraíocht dhaonlathach—ina measc ceardchumainn, gluaiseachtaí dlúthpháirtíochta idirnáisiúnta agus frithchogaidh, feachtais frithphríobháidithe, agus cur in aghaidh an impiriúlachais Eorpaigh—chomh maith leis na feachtais a eagraíonn an páirtí as a stuaim féin.

Cruinnithe
Eagraítear cruinnithe oscailte agus cruinnithe poiblí ó am go chéile i mBaile Átha Cliath, i mBéal Feirste, agus in ionaid eile. Is féidir leat cláraigh le chun eolas a fháil ar chruinnithe atá le teacht i mBaile Átha Cliath.

Foilseacháin
Tá clár uaillmhianach foilseachán ag an bpáirtí, a chuimsíonn páipéar seachtainiúil agus páipéar míosúil chomh maith le réimse leathan leabhar agus duilleachán. Tá siopa leabhar á riaradh freisin i mBaile Átha Cliath.

Feachtais
Bhí páirt lárnach ag an CPI i mbunú an fheachtais “Séantar na Fiacha,” a chuimsíonn cruinnithe poiblí, paimfléad a mhíníonn cúlra an fhiachais mhídhleathaigh, achainí náisiúnta ar reifreann ar an bhfiachas, comórtas ealaín sráide, agus gníomhartha eile.


Baile  >   Gníomhaíochtaí